Romana
Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
 • Header1
 • Header2
 • Header3
 • Header4
 • Header5
 • 3
Hotarari ale Consiliului Local Santa Mare, Judetul Botosani  

An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 41-60 din total: 152
AnNrFisierData
2016 26 Consiliul local Santa Mare pune la dispozitia crescatorilor de animate din cele 8 sate,care pasuneaza liber sau in forma organizata,pasunea proprietate privata a comunei in suprafata totala de 500 ha 27.04.2016
2016 27 Privind rcvocarea HCL nr. 16/24.02.2016 aprobarea jnchiriereii sediului fostului C.A.P.Santa Mare , concesionarea terenului aferent acestuia in suprafata de 504 mp si a terenului aferent morii de porumb din localitatea Bogdanesti in suprafata de 1200 mp 31.05.2016
2016 28 Se revoca HCL nr. 24/28.03.2016 scutirea de la plata concesiunii CMI Dr. Ursachi Mihaela-Ivona pentru anul 2016 31.05.2016
2016 29 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcjiilor pubiice la nivelul Comunei Santa Mare , jude|ul Botosani, pentru anul 2016 31.05.2016
2016 30 Cu privire la compensarea valorii lucrarilor de investitii cu valoarea concesiunii pentru C.M.I. Dr. Ursachi Mihacla- Ivona la data de 25.05.2016 31.05.2016
2016 1 Privind alegrea comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali ai comunei Santa Mare Judetul Botosani 22.06.2016
2016 2 Privind validarea consilierilor locali ai comunei Santa Mare jud.Botosani 22.06.2016
2016 3 Privind constituirea consiliului local al comunei Santa Mare judetul Botosani 22.06.2016
2016 4 Privind alegerea prescdintelui de sedinta pentru o perioada dc trei luni in cadrul Consiliului Local al Comunei Santa Mare,Jud.Botosani 22.06.2016
2016 5 Privind alegerea viceprimarului comunei Santa Mare, judetul Botosani 22.06.2016
2016 6 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Santa Mare, judetul Botosani 22.06.2016
2016 7 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 52 A "L=3155 m COMUNA SANTA MARE JUDETUL BOTOSANI 07.07.2016
2016 8 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „POD DIN BETON ARMAT PE DS 551 VAD LA COJOCARU" COMUNA SANTA MARE, JUDETUL BOTOSANI 07.07.2016
2016 9 Privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit a dreptujui de uz si servitute in favoarea S.c. E-ON DISTRIBUTIE ROMANIA S.A. a unei suprafete de 12 mp,teren situat in Satul Badarai apariinand domeniului public al comunei Santa Mare,in vederea amplasarii unui stalp de sustinere a echipamenteior si retelei electrice 28.07.2016
2016 10 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local SANTA MARE in Adunarea Generala a Asociatiilor A.D.I. „ECOPROCES" BOTOSANI 28.07.2016
2016 11 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei iuni septembrie-noiembrie 2016 in cadrul Consiliului Local al Comunei Santa Mare 29.08.2016
2016 12 Privind incheierea unui act aditional la contractul de de delegare a serviciilor de salubrizare cu S.C. Regan Trans S.R.L. Botosani 29.08.2016
2016 13 Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 29.08.2016
2016 14 Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Santa Mare in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA BOTOSANI" 29.08.2016
2016 15 Privind acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului local SANTA MARE in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. „ECOPROCES" BOTOSANI 30.09.2016

Autentificare Useri

Statistici

  Useri Online :2
  Inregistrati :0
  Anonimi: 2
  Total Vizite: 288042
  Ip unice : 43747

Comune Botosani