Romana
Primăria
SANTA MARE
Judeţul BOTOŞANI
 • Header1
 • Header2
 • Header3
 • Header4
 • Header5
 • 3
Hotarari ale Consiliului Local Santa Mare, Judetul Botosani  

An Nr. Hotarare Cuvinte
Afisari | 21-40 din total: 152
AnNrFisierData
2017 21 Privind aprobarea modificării organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Santa Mare.respectiv compartimentul gospodărie comunala 30.06.2017
2017 22 Privind aprobarea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale "Administraţie" din aparatul de specialitate al primarului Comunei Santa Mare. jud.Botoşani 31.07.2017
2017 23 privind implementarea proiectului "Construire trotuare în localitatea Ilişeni, comuna Santa Mare, judeţul Botoşani" 31.08.2017
2017 24 Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Santa Mare, judeţul Botoşani 29.09.2017
2017 25 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTIŢIA "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC52 A L=3155 M COMUNA SANTA MARE JUDEŢUL BOTOŞANI" 29.09.2017
2017 26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU INVESTIŢIA "POD DIN BETON ARMAT PE DS551 VAD LA COJOCARU, COMUNA SANTA MARE, JUDEŢUL BOTOŞANI: 29.09.2017
2017 27 PRIVIND APROBAREA COFINANŢĂRII PENTRU INVESTIŢIA "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC52 A L=3155 M COMUNA SANTA MARE JUDEŢUL BOTOŞANI" 29.09.2017
2017 28 PRIVIND APROBAREA COFINANŢĂRII PENTRU INVESTIŢIA "POD DIN BETON ARMAT PE DS 551 VAD LA COJOCARU, COMUNA SANTA MARE, JUDEŢUL BOTOŞANI" 29.09.2017
2017 29 Privind desemnarea reprezentanţilor administraţiei publice locale Santa Mare ,în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale nr.l Santa Mare, judeţul Botoşani 29.09.2017
2017 30 Privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu Construire hala depozitare cereale in suprafaţa de 1500 mp 30.10.2017
2017 31 Privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local SANTA MARE în Adunarea Generală a Asociaţilor A.D.I " AQUA BOTOŞANI" pentru aprobarea noilor preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani 24.11.2017
2017 32 Privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Santa Mare, judeţul Botoşani,pentru anul şcolar 2018 - 2019 24.11.2017
2017 33 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Santa Mare jud.Botoşani, pe anul 2017 24.11.2017
2017 34 Privind avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Botoşani, revizuit, precum şi acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOPROCES" Botoşani pentru aprobarea acestuia în Adunarea Generala a Asociaţiei 24.11.2017
2017 35 Cu privire la alocarea din bugetul local a sumei de 5000 lei in vederea organizării „Pomului de iarna " 2017 24.11.2017
2017 36 Privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" utilizate în cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Santa Mare,precum şi din celelalte activităţi 19.12.2017
2017 37 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 19.12.2017
2017 38 Privind revocarea HCL nr. 24/29.09.2017 Aprobare nomenclator stradal Comuna Santa Mare .jud. Botoşani 19.12.2017
2017 39 Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Santa Mare, judeţul Botoşani 19.12.2017
2017 40 Privind rectificarea bugetului local al Comunei Santa Mare, jud.Botoşani, pe anul 2017 19.12.2017

Autentificare Useri

Statistici

  Useri Online :4
  Inregistrati :0
  Anonimi: 4
  Total Vizite: 288045
  Ip unice : 43747

Comune Botosani